Zpět

Litobratřice (něm. Leipertitz, soudní okres Mikulov, okresní hejtmanství Mikulov) 19,5 km ZSZ od MikulovaGesangverein

Spolek vznikl počátkem roku 1898, stanovy schválilo místodržitelství 18.2.1898 pod č. j. 5657.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437g Spolkový katastr okresu Mikulov

Obsah