Zpět

Lomnička u Tišnova

Český čtenářský spolek Bezsének

Stanovy schváleny 16.3.1882 pod č. j. 5115. Podle stanov byla účelem spolku “společenská zábava, vrcholící ve čtení časopisův a knih, v hovoru, v hudbě a hře dovolené”.
Předsedou byl zvolen starosta obce Karel (František?) Bisom (1893 byl jednatelem spolku), 1913 místní nadučitel František Tůma (do roku 1922), ještě před 2. světovou válkou měl spolek 39 členů.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436c Spolkový katastr okresu Brno - okolí;
SOkA Rajhrad fond A-3 i.č. 421


Obsah