Zpět

Loštice (soudní okres Mohelnice, okresní hejtmanství Zábřeh)


Občanská beseda

Spolek vznikal již během roku 1868 stanovy schválilo místodržitelství 19.3.1869 pod č. j. 4482, změněné stanovy byly schváleny 26.2.1890 pod č. j. 6627.
Zaměření spolku vcelku jasně vyplývá z čl. 1 změněných Stanov: Spolek má jméno "Beseda občanská". Jeho účel jest společenská zábava. Prostředky k dosažení toho budou: Přednášky a deklamace nepolitického obsahu, čtení povolených časopisů a knih, pak provozování hudby a zpěvu a povolené hry.
Předsedou spolku byl v roce 1871 Karel Schönhöfer (1879 P. Jan Urban (*1820), 1882 Antonín Drlík, 1884 opět Josef Schönhöffer, 1889 P. Josef Urban), místopředsedou František Bartl (1873 P. Jan Bl. Zeman), jednatelem P. Jan Bl. Zeman (1873 Valentin Wartoš).
O zpěvu či jeho cvičení žádný z dochovaných dokumentů nehovoří, jen z roku 1883 pochází záznam, že spolkové smyčcové kvarteto bylo rozšířeno na okteto.
Že se Beseda věnovala také divadlu, svědčí doklady z roku 1879, kdy probíhala diskuse o tom, zda by bylo vhodné spojit se s jednotou divadelních ochotníků, vzniklým v roce 1874.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Zábřeh;
SOkA Šumperk, fond Občanská beseda v Lošticích, zápisy z valných hromad 1871-1892, nezprac.


Obsah