Zpět

Loučany (něm. Lautschan, soudní okres Olomouc, okresní hejtmanství Olomouc)

Občanská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 30.3.1883 pod č. j. 7109.
Počátkem století aktivity spolku ustávaly, až byl v roce 1913 ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Olomouc

Obsah