Zpět

Louky (něm. Luk, soudní okres Napajedla, okresní hejtmanství Uherské Hradiště)

Čtenářsko-zábavní spolek

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1891 pod č. j. 30 047.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 Spolkový katastr okresu Uherské Hradiště

Obsah