Zpět

Luková (soudní okres Přerov, okresní hejtmanství Přerov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Svornost

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 15.12.1881 pod č. j. 24 527.
Činnost ve spolku ustala již počátkem 20. století, k výmazu ze spolkového katastru došlo koncem roku 1910 (výnos místodržitelství č .j. 50 580).

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Přerov

Obsah