Zpět

Lutín (Olomouc)Čtenářsko-pěvecký spolek Svornost

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 9.2.1882 pod č. j. 2719.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Olomouc

Obsah