Zpět

Lužice (soudní okres Hodonín, okresní hejtmanství Hodonín)

Čtenářsko-pěvecký spolek (Beseda)

Vznikl v roce 1892, stanovy schváleny 2.8.1892 pod č. j. 11 196. V roce 1909 byl předsedou spolku Cyril Komosný, 1910-1911 Metoděj Komosný, 1912-1913 Metoděj Barvík; jednatelem 1910-11 Jan Gajda, 1912-13 Metoděj Komosný. Spolek byl vymazán ze spolkového katastru 3.2.1922.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436e Spolkový katastr, okres Hodonín; SOkA Hodonín, Spolkový katastr okres Hodonín 1903-1913

Obsah