Zpět

Nová Ves (Soudní okres Břeclav, okresní hejtmanství 1850-1855 Hustopeče, 1855-1868 Břeclav, 1868-1939 Hodonín)

Čtenářský spolek Svornost

Spolek vznikl počátkem roku 1883, spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v únoru 1883 pod č. j. 9844.
V roce 1891 při spolku existoval pěvecký sbor a při zábavách vystupovala i spolková hudba. Předsedou spolku byl tehdy přednosta stanice František Úlehla (1892 nadučitel ve Staré Břeclavi František Materna, 1893-1898 starosta Augustin Salajka, 1899-1904- Antonín Kostrhún), jednatelem nadučitel Julius Boháč (1892- Emerich Štér), sbormistrem pravděpodobně učitel Materna (1892 nadučitel a regenschori František Ludwig, 1893 učitel Martin Kroupa, 1895 krátce učitel Josef Vokoun, 1895-1896 Martin Kroupa, 1897 Josef Vokoun, 1898-1902 Martin Kroupa, 1903-1904- Karel Berka).
Počátkem roku 1890 bylo rozhodnuto založit fond pro zakoupení harmonia a skutečně při silvestrovské zábavě 1891 doprovázel sbory a sólisty na harmonium zakoupené od učitele Materny tvrdonický učitel Krula. Při zábavě byla mimo sbory Na Moravu, Plachá laň a Což je ta muzika s velkým úspěchem provedena opereta Romana Nejedlého Sezení městské rady. Spolkovým zpěvákům (T 1 P. Polách, T 2 Ad. Paulík, B 1 Ad. Paulík ml., Em. Štér, B 2 Jak. Zugárek) vypomohli z ochoty poštovní úředník z Břeclavi P. Kožíško, úředník Severní dráhy z Břeclavi Jan Effenberg, kandidát učitelství Ant. Kropáč z Mikulčic a prušánecký učitel Al. Šmolc. Spolkoví zpěváci uváděli zejména při silvestrovských zábavách krátké veselohry (1893 Sedlák šelma velká a Strašlivý hrdelní soud v Kocourkově, 1895 Kdo nepokračuje, kráčí nazpět). O pěvecké aktivitě svědčí i spolkový archiv, jenž v roce 1893 obsahoval 312 sborů. Koncem roku 1893 byli členy spolku všichni místní učitelé, duchovní, všichni členové místní školní rady i obecního výboru. Při oslavách 10leté existence 15.10.1893 provedl mužský sbor při bohoslužbách Singerbergerovu latinskou mši a sbor smíšený Führerovo Pange Lingua. Je tedy celkem zřejmé, že spolek úspěšně zastával funkci Farní cyrilské jednoty.
V roce 1893 měl spolek 37 činných členů, o 10 let později 34.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 e Spolkový katastr okresu Hodonín;
SOKA Mikulov fond Čtenářský spolek Svornost Moravská Nová Ves


Obsah