Zpět

Městečko Trnávka (něm. Türnau, soudní okres Moravská Třebová, okresní hejtmanství Moravská Třebová)

Gesangverein Limburg

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 15.5.1870 pod č. j. 7895, změněny v roce 1907.
Po válce spolek činnost neobnovil a byl v roce 1925 ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 k Spolkový katastr okresu Moravská Třebová

Obsah