Zpět

Malenovice (soudní okres Napajedla, okresní hejtmanství Uherské Hradiště)

Spolek katolických tovaryšů

Spolek vznikl díky aktivitě místního faráře P. Jakuba Slavíka.
Spolkové stanovy (vycházející ze stanov SKZ Bystřice pod Hostýnem) z 19.3.1893 byly místodržitelstvím schváleny 30.3.1893 pod č. j. 10 406.
Podle těchto stanov byla činnost spolku zaměřena na vyučování v náboženství a ostatních vědomostech potřebných, zpěv, čtení vhodných spisů, vzájemná rozmluva a zábava, společné vzdělání svědomitým plněním povinností katolických křesťanů.
Heslo spolku: Bázeň Boží, pilnosť, svornosť, dobrý rozmar.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 Spolkový katastr okresu Uherské Hradiště;
                             B 40/II karton 3897 i.č. 55 473


Obsah