Zpět

Medlov (soudní okres Uničov, okresní hejtmanství Litovel)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 26.4.1864 pod č. j. 10 102

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 f Spolkový katastr okresu Litovel

Obsah