Zpět

Měnín (něm. Mönitz, soudní okres Židlochovice, okresní hejtmanství Hustopeče)

Farní cyrilská jednota

Spolkové stanovy schvállilo místodržitelství počátkem roku 1895 pod č. j. 9159.
Po světové válce spolek činnost neobnovil a byl koncem roku 1921 ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437h Spolkový katastr okresu Hustopeče

Obsah