Zpět

Měrovice (soudní okres Kojetín, okresní hejtmanství Přerov)

Katolická beseda

Vznikla v roce 1892, stanovy schváleny 12.3.1892 pod č. j. 3169. Ještě v roce 1938 existovala jako Beseda katolicky vzdělávajícího spolku pěvecko- hudebního.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 438 Spolkvý katastr okresu Přerov;
SOkA Přerov, Spolkový katastr okresu Přerov


Obsah