Zpět

Metylovice (něm. Mettilowitz, soudní okres Místek, okresní hejtmanství Místek)

Čtenářská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1894 pod č. j. 38 382.
Činnost však ustala již před světovou válkou; k výmazu ze spolkového katastru došlo koncem roku 1914.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 h Spolkový katastr okresu Místek

Obsah