Zpět

Mikulov (něm. Nikolsburg, soudní okres Mikulov, okresní hejtmanství Mikulov)


Gesangverein

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 27.11.1893 pod č. j. 40 589, změněny byly v roce 1898.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437g Spolkový katastr okresu Mikulov;

Obsah