Zpět

Mikulov (něm. Nikolsburg, soudní okres Mikulov, okresní hejtmanství Mikulov)


Gesang- und Gesselliger Verein Frohsinn

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství v roce 1895 pod č. j. 33 080, změněny byly v roce 1912.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437g Spolkový katastr okresu Mikulov;

Obsah