Zpět

Mikulov (něm. Nikolsburg, soudní okres Mikulov, okresní hejtmanství Mikulov)


Gesang- und Gesselligkeitsverein Wingolf

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 23.10.1903 pod č. j. 50 274.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437g Spolkový katastr okresu Mikulov;

Obsah