Zpět

Mírov (něm. Mürau, soudní okres Mohelnice, okresní hejtmanství Zábřeh)


Mürauer Musik und Gesangverein

Spolek vznikl koncem roku 1912, stanovy byly schváleny 20.12.1912 pod č. j. 91 309, změněny v roce 1923.
Ještě v roce 1925 byl spolkovým předsedou Viktor Mück.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Zábřeh;
SOkA Šumperk fond OkÚ Zábřeh, kn. 11 Spolkový katastr okres Zábřeh 1925


Obsah