Zpět

Místek (soudní okres Místek, okresní hejtmanství Místek)
Gesang- und Musikverein.
Jeden z nejstarších na Moravě. Spolkové stanovy z 18.2.1864 schválilo místodržitelství 14.4.1864 pod č. j. 7694, změněny byl v létě roku 1902.
Josef Hrachowetz Do roku byl spolkovým předsedou starosta města Ferdinand Knesek, 1865-1878 mladší starosta Josef Grossmann, MUDr. Josef Krainer 1879-1886 Josef Hrachowetz, 1887-1902 městský lékař MUDr. Josef Krainer, 1903-1907 kupec Ludwig Werlik, 1908-1909 městský pokladník C. A. Herold, 1910-1915 Ferdinand Billik, 1916-1919 řídící učitel dívčí školy Heinrich Stosch (*1851 Opava).
Prvním I. sbormistrem byl zvolen ředitel kůru A. Hofschneider (1865-1871 Eduard Kaupa, 1872-1901 Ludwig Czajanek, potom Anton Balharek), II. sbormistrem továrník Ludwig Czajanek. V letech 1871-1886 zastával funkci dirigenta ředitel kůru Eduard Czajanek (*5.3.1848 Místek), 1887-1902 Ludwig Czajanek (*22.11.1847 †7.2.1902 Místek, bratranec Eduarda), 1903-1905 Anton Herrmann.
17.-19.7.1875 se konala okázalá slavnost svěcení spolkového praporu, jíž se účastnily mnohé spolky z okolí.
Spolkový odznak MGV Místek
Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 h, Spolkový katastr okresu Místek;
MZA Brno fond B 40/I kn. 437 i, Spolkový katastr okresu Moravská Ostrava;
ZAO matriky Místek;
SOkA Frýdek-Místek fond Mužský pěvecký spolek Místek;
Deutsches Wochenblatt für Friedek, Mistek und Umgebung roč. V. č. 45 ze 7.6.1913Obsah