Zpět

Modřice (soudní okres Brno-okolí, okresní Hejtmanství Brno)

Sängerbund

Spolkové stanovy byly místodržitlství schváleny na jaře roku 1894 pod č. 19 610.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436 Spolkový katastr okresu Brno-okolí

Obsah