Zpět

Mořice (soudní okres Kojetín, okresní hejtmanství Přerov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny počátkem roku 1895 pod č. j. 2258.
Už po deseti letech existence spolková činnost ochabla a spolek se rozešel. Zanikl výmazem ze spolkového katastru v roce 1911.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Přerov

Obsah