Zpět

Mořkov (něm. Murk, soudní okres Nový Jičín, okresní hejtmanství Nový Jičín)

Beseda katolické jednoty

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1895 pod č. j. 7457.
Za války spolek zanikl, ze spolkového katastru byl vymazán v roce 1921.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437p Spolkový katastr okresu Nový Jičín

Obsah