Zpět

Morkovice (soudní okres Zdounky, okresní hejtmanství Kroměříž)

Čtenářský spolek

Vznikl v roce 1876, valnou hromadou 17.1.1876 byl za předsedu zvolen Antonín Rektořík, jenž vedl spolek do roku 1890 (†29.12.1906). V roce 1891 za předsednictví Václava Matouška byl při 48členném spolku zřízen pěvecký odbor o 25 členech, který vedl učitel Jan Nevřala. Ve spolku působil také divadelní odbor.
V roce 1893 byl předsedou spolku MUDr. Jan Zapletal, 1894 František Suchomel, 1895 Matouš Kozák, 1896 opět MUDr. Zapletal, 1907-1920 Václav Matoušek (†1931). Od roku 1907 cvičil zpěvní čísla předseda divadelního odboru učitel Josef Melen, 1911 nacvičoval zpěvy k divadlu jednatel František Suchomel ml. 1916-1920 byl ředitelem divadelního odboru Leopold Křepelka.

Prameny:

SOkA Kroměříž fond Čtenářský spolek Morkovice B-l 54

Obsah