Zpět

Mostkovice (soudní okres Plumlov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Svornost

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny koncem roku 1893 pod č. j. 61 198.
Ze spolkového katastru byl spolek vymazán koncem roku 1909, pravděpodobně kvůli fúzi s MONJ.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov

Obsah