Zpět

Moutnice (soudní okres Židlochovice. hejtmanství Hustopeče)

Farní cyrilská jednota

Spolkové stanovy ze 7.8.1898 schválilo místodržitelství 20.8.1898 pod č. j. 3225.
Předsedou zařizujícího výboru byl František Jančík, místopředsedou Josef Janků, jednatelem Stanislav Žáček, sbormistrem kooperátor P. Alois Vajanec (?).
Výmaz ze spolkového katstru byl proveden v roce 1934.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 Spolkový katastr okresu Hustopeče;
fond B 40/II karton 3940 sign. 6682


Obsah