Zpět

Moravský Písek (soudní okres Uherský Ostroh, okresní hejtmanství Uherské Hradiště)

Čtenářsko-pěvecký spolek Havlíček

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 11.7.1903 pod č. j. 33 916. V roce 1906 byl předsedou spolku František Obdržálek. Toho roku (16. a 22.4.1906) sehráli členové spolku hru Paní Marjánka matka pluku, 4.11.1906 provedl spolek Šamberkovu hru Rodinná vojna. Vlastní místnosti, ve kterých se odehrávala většina jeho akcí, měl spolek v hostinci Josefa Dobřiského.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 Spolkový katastr okresu Uhreské Hradiště;
SOkA Uherské Hradiště fond OkÚ Uherské Hradiště karton 871


Obsah