Zpět

Mrákotín (soudní okres Telč, okresní hejtmanství Dačice)

Občanská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 8.6.1886 pod č. j. 15 795.
Spolek zanikl počátkem 2. světové války, ze spolkového katastru byl vymazán v roce 1940.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436d Spolkový katastr okresu Dačice;
SOkA Jindřichův Hradec, fond OkÚ Dačice, spolkový katastr 1891-1937


Obsah