Zpět

Mušov (soudní okres Mikulov, okresní hejtmanství Mikulov)

Männergesangverein

Myšlenku založit v Mušově pěvecký spolek vyřkl o obecních hodech 1884 řídící učitel Josef Schneider. Přestože se mu přihlásilo na 20 zpěváků a 25 podporovatelů, trvalo ještě rok, než se sešla ustavující schůze, byly sepsány stanovy a zaslány ke schválení.
Spolkové stanovy byly brněnským místodržitelstvím potvrzeny 8.2.1886 pod č. j. 1957, okresní úřad své schválení připojil 13.2.1886.
Prvním předsedou byl zvolen Franz Lawitschka, sbormistrem učitel Schneider, hospodářem Martin Kops.
V roce 1897 začal spolek provádět smíšené sbory, 8.8.1897 byl slavnostně posvěcen spolkový prapor. Jelikož byla stále častěji uváděna divadla, bylo nakonec v roce 1901 zakoupeno vlastní jeviště a harmonium.
Odchodem mužů do války byla činnost spolku ochromena, nový začátek znamenal až rok 1920.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 Spolkový katastr okresu Mikulov;
Šuláková Ladislava, Spolkový život v Mušově. In: Mušov 1276-2000,
Obec Pasohlávky 2000, str. 389-390


Obsah