Zpět

Hradečná (něm. Markersdorf, dnes Nová Hradečná, soudní okres Uničov, okresní hejtmanství Litovel)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny na jaře roku 1894 pod č. j. 14 602.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šternberk

Obsah