Zpět

Nový Hrozenkov (soudní okres Vsetín, okresní hejtmanství Valašské Meziříčí)Gesang- und Musikverein der Glasfabrik Charlottenhütte

Stanovy schválilo brněnské místodržitelství 11.4.1888 pod č. j. 10 982.
Ustavující valná hromada se konala 10.5.1888, při ní byl předsedou spolku zvolen majitel sklárny Friedrich Friedrich, jednatelem podučitel František Sivic, dirigentem místní nadučitel Antonín Diblík (1905 Karl Weingart), do výboru Isidor Körner, úředník Franz Fuchs, Glasschleifer Josef Fiala a František Žejdlík.
Členové spolku dosáhli pozoruhodné produkce divadelních her (jen v roce 1890 uvedli: 9.3.1890 Montek und Kapulet, Francínkovy námluvy; 26.5.1890 Tatínkovy juchty; 29.6.1890 Fotografická dílna v Praze, Havelok šedé barvy aneb na nepravé stopě; 31.12.1890 Osudný den fidlovačky aneb Strašidlo v ševcovské dílně od K. Malinovského), ale věnovali se také produkcím koncertním.
9.4.1906 shořel hostinec fy S. Reich a spol., v němž měl spolek sídlo a při požáru vzaly za své všechny spolkové hudebniny, ba i stanovy si spolek musel půjčit od úřadu k opsání. Bohužel po této události již doklady o činnosti spolku chybí.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Valašské Meziříčí;
SOkA Vsetín fond OkÚ Vsetín sign. XI/158-A-2 karton 92


Obsah