Zpět

Frankštát (něm. Frankstadt, dnes Nový Malín, soudní okres Šumperk, okresní hejtmanství Šumperk)

Sängerbund

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 4.3.1872 pod č. j. 4847.
Po válce spolek činnost neobnovil a byl koncem roku 1922 ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šumperk

Obsah