Zpět

Nové Sady (něm. Neustift, soudní okres Olomouc, okresní hejtmanství Olomouc, dnes MČ Olomouce)

Gesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 28.6.1907 pod č. j. 34 729.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Olomouc

Obsah