Zpět

Nová Ulice (něm. Neugasse, soudní okres Olomouc, okresní hejtmanství Olomouc, dnes MČ Olomouce)

Gesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 17.5.1888 pod č. j. 14 372, změněny v roce 1891.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Olomouc

Obsah