Zpět

Nové Veselí   (Soudní okres Žďár nad Sázavou, okresní hejtmanství Nové Město)

Farní cyrilská jednota

Již v roce 1881 konal přípravy k založení FCJ řídící učitel a ředitel kůru Josef Klimeš. Jednota vznikala od roku 1883, ale stanovy byly schváleny až 21.5.1885 pod č. j. 13 785.
Předsedou byl zvolen farář P. Hubert Zelinka, 1887-1890 P. Eduard Vichta. Po odchodu P. Vichty do Obyčtova od 22.6.1890 nový farář-předseda P. Arnošt Vlček, 1894-97- farář P. František Chalupa, 1900- farář P. František Vítek. Místopředsedou byl v r. 1894 kooperátor P. Matěj Broža, jednatelem a pokladníkem 1887-88 nadučitel J. Fišer, 1893 Josef Vališ, 1894-96 Jan Koželuha, 1896- kooperátor P. František Kučera, 1900- kaplan P. Ondřej Novák, sbormistrem řídící učitel, regenschori Josef Klimeš (1885-1901, pak v.v.). Sbor čítal v počátcích 8S, 5A, 3T, 3B, 9 členů sboru literátů, 1894 6-7-3-3, 17 literátů, 1896 30členný sbor, 22 literátů.
Spolek pořádal nejčastěji pěvecko-deklamatorní zábavy, na nichž byly prováděny sbory typu Pěvcova prosba, Láska ku vlasti, Na vlasť, Žaloba či Šumí Labe.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 o Spolkový katastr okresu Nové Město na Moravě;
SOkA Žďár nad Sázavou fond OkÚ Nové Město 1850-1946 karton 834;
Cyril VIII/1881 č. 4


Obsah