Zpět

Němčičky (něm. Klein Niemtschitz, soudní okres Hustopeče, okresní hejtmanství Hustopeče)

Farní cyrilská jednota

Spolek vznikl aktivitou nově příchozího učitele a varhaníka Jana Vika.
Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 7.2.1888 pod č. j. 3144. Zájem o spolkovou činnost však již po několika letech opadl a činnost ustala. K výmazu ze spolkového katastru došlo v roce 1893.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436 h Spolkový katastr okresu Hustopeče;
SOkA Mikulov, školní kronika Němčičky 1888-1910


Obsah