Zpět

Německé (něm. Niemetzky, po roce 1948 Sněžné, soudní okres Nové Město, okresní hejtmanství Nové Město)

Čtenářská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny na jaře roku 1882 pod č. j. 10 645.
Počátkem století činnost ustala, k výmazu ze spolkového katastru došlo koncem roku 1910.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 o Spolkový katastr okresu Nové Město

Obsah