Zpět

Nemojany (soudní okres Vyškov, okresní hejtmanství Vyškov)

Čtenářsko-pěvecký spolek

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 16.3.1882 pod č. j. 5469.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov

Obsah