Zpět

Německé Prusy (soudní okres Vyškov, hejtmanství Vyškov, od roku 1942 místní část Pustiměře, 1948 Pustiměřské Prusy)

Čtenářsko-pěvecký spolek Metoděj

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 28.10.1903 pod č. j. 51 536.
Kratičký život tohoto spolku úředně ukončil výmaz pod č. j. 30 937/1910.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov

Obsah