Zpět

Nenkovice (něm. Nenkowitz, soudní okres Ždánice, okresní hejtmanství Kyjov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Rostislav

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 30.1.1910 pod č. j. 836.
Již během krátké doby však činnost spolku utichla a jeho výmaz ze spolkového katastru byl proveden na jaře roku 1914.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437e Spolkový katastr okresu Kyjov

Obsah