Zpět

Norberčany-Trhavice (něm. Nürnberg, Reisendorf, soudní okres Libavá, okresní hejtmanství Šternberk)

Gesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 13.7.1888 pod č. j. 21 328.
Po válce zaměření spolku nevyhovovalo československým zákonům a když členové nebyli ochotni své stanovy novým podmínkám přizpůsbit, byl spolek v roce 1921 úředně rozpuštěn.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437m Spolkový katastr okresu Moravský Beroun;
MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šternberk


Obsah