Zpět

Nosálovice (soudní okres Vyškov, hejtmanství Vyškov, od r. 1942 místní část Vyškova)

Čtenářsko-pěvecký spolek Vlastimil

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 17.12.1900 pod č. j. 4726.
Nadšení činovníků vydrželo jen desetiletí; na jaře roku 1911 byl spolek již ze spolkového katastru vymazán (č. j. 11 541).

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;
Kupka j., Z počátků spolkového života na Vyškovsku. Zprávy Okresního vlastivědného musea ve Vyškov 1959/23


Obsah