Zpět

Nosislav (soudní okres Židlochovice. hejtmanství Hustopeče)

Farní cyrilská jednota

Stanovy schválilo brněnské místodržitelství počátkem roku 1895 pod č. j. 6398.
Po světové válce spolek již činnost neobnovil a byl v roce 1921 vymazán ze spolkového katastru.
Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436h Spolkový katastr okresu Hustopeče

Obsah