Zpět

Novosedly (něm. Neusiedl, soudní okres Mikulov, okresní hejtmanství Mikulov)

Detscher Gesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 22.1.1899 pod č. j. 660.
Po válce spolek svou činnost v intencích československých zákonů neobnovil a byl koncem roku 1922 ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 g Spolkový katastr okresu Mikulov

Obsah