Zpět

Odrlice (něm. Odlitz, soudní okres Litovel, okresní hejtmanství Litovel)

Občanská beseda Rostislav

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 23.3.1901 pod č. j. 9723.

Prameny:

MZA Brno fond N¨B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okresu Litovel;

Obsah