Zpět

Odrovice (něm. Odrowitz, soudní okres Židlochovice, od r. 1902 Pohořelice, okresní hejtmanství Hustopeče)

Gesang- und Musikverein Austria

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 13.3.1883 pod č. j. 6109

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 h Spolkový katastr okresu Hustopeče

Obsah