Zpět

Olomučany (soudní okres Blansko, okresní hejtmanství Boskovice)


Čtenářsko pěvecký spolek Svatopluk

Stanovy potvrzeny 27.3.1880 pod č. j. 5352.
Do valné hromady 1886 byl předsedou Jan Drahovzal, poté místopředsedou. -1895-1910- byl spolkovým předsedou Karel Tůma, 1911 Arnošt Hubka. Při spolkových zábavách byly prováděny kratší sólové komické výstupy, ale i smíšené a mužské sbory, smyčcová kvarteta. 19.3.1893 uvedli ochotníci Wilhelmovu veselohru se zpěvy Mistr Bedrník a jeho chasa.
Spolek se rozešel v roce 1912.

Prameny:

MZA fodn B 40/I kn. 436a Spolkový katastr okresu Boskovice;
SOkA Blansko fond OkÚ Boskovice karton 251, 252


Obsah