Zpět

Ondratice (soudní okres Vyškov, okresní hejtmanství Vyškov)Čtenářsko-pěvecký spolek Sušil

Návrh spolkových stanov ze 14.6.1908 byl pro formální nedostatky vrácen, opravené stanovy z 19.7.1908 byly schváleny 30.7.1908 pod č. j. 43 685.
Protagonisté zřízení spolku vytvořili prozatímní výbor v čele s nadučitelem Leopoldem Skálou (členové výboru byli rolníci Karek Frys, Josef Kovářík a Petr Kvapil), jenž vypracoval návrh stanov. Podle nich bylo cílem )účelem) spolku čtení, hovor a zábava společenská, hry divadelní, pěstování zpěvu sborového a národního zvláště, jak v místnostech spolkových, tak i při výletech, při pohřbech, slavnostech církevních a národních v Ondraticích i mino ně.
Od počátku světové války nevyvíjel spolek žádnou činnost, po vzniku republiky se k němu nehlásili žádní členové. Ze spolkového katastru byl vymazán v roce 1933.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;
                    fond B 40/II. kart. 3930 i.č. 52 491;

Obsah