Zpět

Orlovice (soudní okres Vyškov, okresní hejtmanství Vyškov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Václav

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1895 pod č. j. 2990.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov

Obsah