Zpět

Oskava (něm. Oskau, soudní okres Uničov, okresní hejtmanství Litovel)

Musikverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 27.2.1885 pod č. j. 4679.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šternberk

Obsah